Sposoby czynienia miłosierdzia

"Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia, czyn, słowo, modlitwa". Dz. 742
 
Przykazanie miłości
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.
 
Uczynki miłosierne co do duszy
Grzesznych upominać. Nieumiejętnych pouczać. Strapionych pocieszać. Krzywdy cierpliwie znosić. Urazy chętnie darować. Modlić się za żywych i umarłych.
 
Uczynki miłosierne co do ciała
Łaknących nakarmić. Pragnących napoić. Nagich przyodziać. Podróżnych w dom przyjąć. Więźniów pocieszać. Chorych nawiedzać. Umarłych pogrzebać.


W: Módlmy się do Miłosierdzia Bożego, Wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2011.