Koronka o nawrócenie grzeszników

Jezus rzekł: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników" (Mk 2, 17).

Na dużych paciorkach:
O Najświętsze Serce Jezusa, nie mieć Miłosierdzia nad biednymi grzesznikami jest jedyną rzeczą niemożliwą dla Ciebie, przeto Cię prosimy: użycz nam tej łaski, o którą Cię błagamy przez Niepokalane i bolejące Serce Najświętszej Maryi Panny, której przecież nic odmówić nie możesz.

Na małych paciorkach:
O mój Jezu - miłosierdzia!

Na zakończenie (czyli po piątej dziesiątce):
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Najświętsze Serce Jezusa - zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi - módl się za nami.


W: Módlmy się do Miłosierdzia Bożego, Wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2011.