MODLITWA o uproszenie łask przez wstawiennictwo bł. ks. Michała Sopoćki

Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego ks. Michała Sopoćko gorliwym apostołem Twego nieograniczonego Miłosierdzia i czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia.
Spraw, abym dla rozsławienia Twego Miłosierdzia i rozbudzenia ufności w Twoją ojcowską dobroć, otrzymał(a) łaskę .............. za jego wstawiennictwem,
o którą Cię proszę, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...MODLITWA
o kanonizację bł. ks. Michała Sopoćko

Wszechmogący Boże, Ty zawsze przygarniasz z ojcowską dobrocią tych,
którzy ze skruchą i nadzieją zbliżają się do Ciebie, by doznać Twojego miłosierdzia.
Racz otoczyć chwałą świętych Kościoła błogosławionego Michała, który słowem,
czynem i świadectwem życia głosił i przybliżał światu tajemnicę niezgłębionego Miłosierdzia, objawionego najpełniej w Synu Twoim Jezusie Chrystusie,
który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.