Litania do bł. Michała Sopoćki II (15 II)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, -
Duchu Święty, Boże, -
Święta Trójco, Jedyny Boże, -
Panie Jezu Miłosierny, -
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno Kowalska, -
Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, -
Błog. Michale, Kwiecie Wileńszczyzny, -
Błog. Michale, Chwało Białegostoku, -
Błog. Michale, Chlubo naszej Ojczyzny, -
Błog. Michale, Apostole Miłosierdzia Bożego, -
Błog. Michale, Szermierzu Miłosierdzia Bożego, -
Błog. Michale, Orędowniku Miłosierdzia Bożego, -
Błog. Michale, Spowiedniku Św. Siostry Faustyny, -
Błog. Michale, Powierniku Św. Siostry Faustyny, -
Błog. Michale, Kierowniku Duchowy Św. Siostry Faustyny, -
Błog. Michale, Przyjacielu Św. Siostry Faustyny, -
Błog. Michale, Kapłanie według Serca Bożego, -
Błog. Michale, Kapłanie sprawiedliwy, -
Błog. Michale, Kapłanie pokorny, -
Błog. Michale, Kapłanie gorliwy, -
Błog. Michale, Kapłanie wierny, -
Błog. Michale, Kapłanie wytrwały, -
Błog. Michale, Kapłanie ufny wbrew wszystkiemu, -
Błog. Michale, Mężu modlitwy, -
Błog. Michale, Mężu wielkiej wiary, -
Błog. Michale, Mężu wielkiej nadziei, -
Błog. Michale, Dobry Pasterzu, zatroskany o swoje owce, -
Błog. Michale, Dobry Pasterzu, wrażliwy na krzywdy wiernych, -
Błog. Michale, Ojcze ubogich, -
Błog. Michale, Ojcze opuszczonych, -
Błog. Michale, Ojcze uciśnionych, -
Błog. Michale, Proroku Miłosierdzia, -
Błog. Michale, Piewco Miłości Miłosiernej, -
Błog. Michale, Inicjatorze namalowania Obrazu Jezusa Miłosiernego, -
Błog. Michale, Założycielu Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, -
Błog. Michale, Wykładowco uniwersytecki, -
Błog. Michale, Kapelanie Wojska Polskiego, -
Błog. Michale, Opiekunie spowiedników, -
Błog. Michale, Lekarzu chorych na duszy, -
Błog. Michale, Orędowniku nasz w Niebie, -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Ty poprzez duchowe kierownictwo nad Św. Faustyną pozwoliłeś Błogosławionemu Michałowi, kapłanowi odkryć potęgę Swego Miłosierdzia, spraw prosimy abyśmy zachęceni przykładem wielkiego Apostoła, ufnie trwając w wierze mimo przeciwności, zasłużyli na mieszkanie z Tobą w wiecznej szczęśliwości po zakończeniu ziemskiego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.