Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego

ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO
(Dom Generalny)
ul. Kard. Wyszyńskiego 169
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
tel. 95 722 52 46
e-mail: s.samuela.zsjm@vp.pl

http://www.faustyna.eu/